TVN Function Left and Middle Left, Middle and Right Middle and Right Only Middle Fullscreen Mode TVN Menu
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Định vị GPS S-Bike

Định vị GPS S-Bike

 •   1438
 •   12  Tháng
 •   Liên hệ
 •   1502 Lượt  
 •   Updating
 • Hết hàng
 • Bình luận  
 • Thông số kỹ thuật
 • Hướng dẫn
 • Bình luận

 

BẢNG MÔ TẢ CHỨC NĂNG

STT

TÊN GỌI

CHỨC NĂNG

GHI CHÚ

1

Đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

Thiết lập thay đổi mật khẩu hiện hành để có tính bảo mật cao.

2

An toàn

Bảo vệ xe không hụ còi

Bảo vệ xe, đồng thời thực hiện gọi điện thoại cảnh báo khi xe bị tác động ngoại lực.

3

Hụ còi

Bảo vệ xe có hụ còi

Bảo vệ xe, có hụ còi đồng thời thực hiện việc gọi điện thoại cảnh báo đến chủ xe khi xe bị tác động ngoại lực hoặc dẫn đi.

4

Tìm xe

Xác định vị trí xe

Cập nhật vị trí hiện tại của xe.

5

SOS

Bảo vệ xe khẩn cấp

Dùng trong trường hợp khẩn cấp (khi bị trộm  hoặc cướp,…). Thực hiện tắt máy, hụ còi và định vị xe.

6

Kiểm tra tài khoản

Kiểm tra tài khoản của sim gắn trong thiết bị

Thực hiện việc kiểm tra số tiền trong tài khoản của sim được gắn trong thiết bị.

7

Nạp tiền cho tài khoản

Nạp tiền cho tài khoản của sim gắn trong thiết bị

Thực hiện việc nạp tiền cho tài khoản của sim được gắn trong thiết bị.

8

Thiết lập cấu hình GPRS

Thiết lập cấu hình GPRS cho thiết bị

Đối với với các loại sim chưa cấu hình gprs thì ta cần cài đặt cấu hình cho sim.

 

Thông số mặc định của thiết bị

-       Mật khẩu mặc định của thiết bị là: “0123456” (Việc thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cao và riêng tư cho người sử dụng).

 -       Số điện thoại được gắn trên thiết bị là mặc định và được cung cấp kèm theo sản phẩm.

 -    Trong cú pháp tin nhắn: KÝ TỰ VIẾT HOA LÀ KHÔNG HỢP LỆ.

 1.   Chức năng đổi mật khẩu

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng đổi mật khẩu được kích hoạt, thiết bị định vị GPS sẽ thực hiện việc thay đổi mật khẩu mới thay thế cho mật khẩu hiện hành.

 -       Hoạt động: Chức năng thay đổi mật khẩu được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng thay đổi mật khẩu khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>doimk

Mật khẩu sẽ bao gồm 01 đến 09 kí tự số (0-9)

“Ví dụ: 0123456 doimk 1234567”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

   -       Báo hiệu:

 o  Khi chức năng thay đổi mật khẩu được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung là: “Mat khau moi la: “matkhaumoi”.

 -       Lưu ý:

 o  Mật khẩu được cài đặt chỉ sử dụng ký tự số (0-9), tối đa là 09 ký tự, không được sử dụng ký tự chữ in hoa (A - Z).

 

alt

 

 2.   Chức năng an toàn:

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng an toàn được kích hoạt, nếu có ngoại lực tác dụng vào xe (rung động hoặc dắt xe), thiết bị sẽ tự động thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị và sẽ tiếp tục gọi lại sau một phụt (60 giây) nếu phát hiện xe vẫn còn rung động.

 -       Hoạt động: Chức năng an toàn sẽ được thực hiện bằng hai phương pháp.

 

Hoạt động

Sử dụng cuộc gọi

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng an toàn khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng an toàn khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>antoan

“Ví dụ: 1234567 antoan”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

Tắt chức năng

Thiết bị sẽ tắt chức năng an toàn khi nhận được cuộc gọi thứ hai từ số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

Thiết bị sẽ tắt chức năng an toàn khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>tatantoan

“Ví dụ: 1234567 tatantoan”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 -       Báo hiệu:

 o  Khi chức năng an toàn được kích hoạt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng một tiếng còi hụ.

 oKhi chức năng an toàn được tắt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng hai tiếng còi hụ.

 -       Ghi chú:

 o  Chức năng an toàn khi thực hiện bằng cuộc gọi sẽ không tốn phí. Thiết bị sau khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại mặc định lưu trong thiết bị sẽ đổ một hồi chuông rồi tự động ngắt cuộc gọi và thực hiện chức năng.

 3.   Chức năng hụ còi:

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng hụ còi được kích hoạt, nếu có ngoại lực (rung động) tác dụng vào xe, thì thiết bị sẽ tự động thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị, đồng thời sẽ chớp 4 đèn xinhan và hụ còi liên tục cho đến khi xe hết rung động.

 -       Hoạt động: Chức năng cảnh báo sẽ được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt Chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng hụ còi khi nhận được tin nhắn có Cú pháp:

“<matkhau>hucoi

“Ví dụ: 1234567 hucoi”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

Tắt chức năng

Thiết bị sẽ tắt chức năng hụ còi khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>tathucoi

“Ví dụ: 1234567 tathucoi”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

 

-       Báo hiệu:

 o  Khi chức năng hụ còi được kích hoạt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung: “Bat chuc nang an toan co hu coi”.

 o  Khi chức năng hụ còi được tắt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung: “Tat chuc nang an toan co hu coi”.

 -       Lưu ý:

 o  Vì chức năng hụ còi có bao gồm chức năng an toàn nên khi muốn tắt chức năng này ngoài việc sử dụng tin nhắn “tathucoi” chụng ta có thể thực hiện bằng cách thực hiện cuộc gọi vào số điện thoại của thiết bị. Báo hiệu của việc tắt chức năng an toàn có hụ còi được phản hồi bằng hai tiếng còi hụ. 

 

alt

 

 

4.   Chức năng SOS

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng SOS được kích hoạt, thiết bị sẽ thực hiện tắt máy xe, ngăn không cho xe khởi động, chớp đèn xinhan, hụ còi liên tục, đồng thời thực hiện chức năng tìm xe và nhắn tin vị trí hiện tại của xe đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 -       Hoạt động: Chức năng SOS sẽ được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng SOS khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>sos

“Ví dụ: 1234567 sos”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

Tắt chức năng

Thiết bị sẽ tắt chức năng SOS khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>tatsos

“Ví dụ: 1234567 tatsos”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

 

 -            Báo hiệu:

 o  Khi chức năng SOS được kích hoạt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung: “Chuc nang sos da bat”.

 o  Khi chức năng SOS được tắt, thiết bị sẽ báo hiệu bằng cách gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung: “Chuc nang sos da tat”.

 

alt

 5.   Chức năng tìm xe:

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng tìm xe được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động cập nhật vị trí hiện tại của xe (theo tọa độ). Sau đó, thiết bị sẽ gửi vị trí tọa độ trên bản đồ (google map) đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 -       Hoạt động: Chức năng tìm xe được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng tìm xe khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>timxe

“Ví dụ: 1234567 timxe”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

 

 -       Báo hiệu:

 o  Khi chức năng tìm xe được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động cập nhật vị trí hiện tại của xe, hiển thị vị trí tọa độ của xe trên bản đồ (google map) trên điện thoại của số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 

 

 

 6.   Chức năng kiểm tra tài khoản

 -       Nhiệm vụ: Khi chức năng kiểm tra tài khoản được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động cập nhật số tiền còn lại trong tài khoản chính của sim được gắn trên thiết bị, đồng thời gửi tin nhắn giá trị số tiền đó đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 -       Hoạt động: Chức năng kiểm tra tài khoản được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ kích hoạt chức năng kiểm tra tài khoản khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>taikhoan*101#

“Ví dụ: 1234567 taikhoan *101#”

Gửi đến số điện thoại gắn trên thiết bị.

 

 

  -       Báo hiệu:

 o  Khi chức năng thực hiện kiểm tra tài khoản được kích hoạt, thiết bị sẽ tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị với nội dung là: “Tai khoan cua quy khach la: “taikhoan.

 

alt

 

7.   Chức năng nạp tiền cho tài khoản

 -       Nhiệm vụ: Thực hiện việc nạp tiền cho tài khoản của sim được gắn trong thiết bị.

 -       Hoạt động: Chức năng nạp tiền tự động cho tài khoản của thiết bị được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại.

 

Hoạt động

Cú pháp tin nhắn

Kích hoạt chức năng

Thiết bị sẽ thực hiện việc nạp tiền tự động vào tài khoản của thiết bị khi nhận được tin nhắn có cú pháp:

“<matkhau>taikhoan*100*masothe#

“Ví dụ: 1234567 *100*masothe#”

 

 

  Lưu ý

 -       Khi thiết bị đang được kích hoạt chức năng an toàn hoặc chức năng hụ còi mà bị bẻ khóa (mở máy xe) thì thiết bị sẽ tự động chớp 4 đèn xi nhan và hụ còi liên tục, ngăn không cho xe khởi động (nổ máy), đồng thời thực hiện gọi điện thoại liên tục đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị. Chức năng sẽ được tắt khi tắt chìa khoá xe và thực hiện gọi điện thoại vào số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 -       Khi xe máy đang hoạt động, sử dụng số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị thực hiện gọi điện cho số điện thoại gắn trên thiết bị thì thiết bị tắt máy xe, hụ còi, chớp đèn xi nhan, đồng thời gọi điện thoại đến số điện thoại mặc định được lưu trong thiết bị.

 -       Tài khoản sim trong thiết bị nếu không phát sinh cước trong vòng 60 ngày sẽ bị khoá theo quy định của nhà mạng. Do đó, trong vòng 60 ngày người sử dụng cần phát sinh cước cho thiết bị bằng cách nhắn tin(tìm xe, hucòi, kiểm tra tra tài khoản...) để thiết bị nhắn tin lại cho mình, với mỗi tin nhắn hợp lệ làm phát sinh cước, thời hạn của sim sẽ tăng lên lại là 60 ngày.

SẢN PHẨM MỚI
 • Loa gắn bề mặt 6W M-594

  Loa gan be mat 6W M-594

  337.000 VNĐ

 • Loa âm trần 6W M-506A

  Loa am tran 6W M-506A

  262.000 VNĐ

 • Panel gắn tủ rack dùng cho kết nối XLR loại 10 cổng MR1000N

  Panel gan tu rack dung cho ket noi XLR loai 10 cong MR1000N

  3.329.000 VNĐ

 • Panel gắn tủ rack dùng cho kết nối XLR loại 5 cổng MR5000N

  Panel gan tu rack dung cho ket noi XLR loai 5 cong MR5000N

  1.982.000 VNĐ

 • Tấm chắn panel thoáng gió chuẩn 2 hu VP2000

  Tam chan panel thoang gio chuan 2 hu VP2000

  456.000 VNĐ

 • Tấm chắn panel thoáng gió chuẩn 1 hu VP1000

  Tam chan panel thoang gio chuan 1 hu VP1000

  389.000 VNĐ

 • Tấm chắn panel kín chuẩn 2 hu BP2000

  Tam chan panel kin chuan 2 hu BP2000

  389.000 VNĐ

 • Tấm chắn panel chuẩn 1 hu BP1000

  Tam chan panel chuan 1 hu BP1000

  303.000 VNĐ

 • Ổ cắm dùng cho kết nối XLR 2 cổng MP2000N

  O cam dung cho ket noi XLR 2 cong MP2000N

  625.000 VNĐ

 • LƯỢT TRUY CẬP
  4229641  lượt
  • Online :  35
  • Hôm nay : 134