TVN Function Left and Middle Left, Middle and Right Middle and Right Only Middle Fullscreen Mode TVN Menu
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
Demo camera và đầu ghi

Khi xem DEMO xin nhập Username, Password .Xin Khách hàng Install ActiveX khi được yêu cầu. Ghi chú: Xem bằng trình duyệt Internet Explorer 6, 7, 8 , 9


Link Demo Camera IP Foscam FI8620

Link demo:http://10.202.189.127:8620/

Username:user

Password:foscam

Link Demo Camera IP Foscam FI8905W

Link demo:http://50.197.211.181:8905/

Username:user

Password:foscam

Link Demo Camera IP Foscam FI9821W

Link demo:http://50.197.211.181:9821/

Username:user

Password:foscam

Link Demo Camera IP Foscam FI8910W

Link demo:http://50.197.211.181:8910/

Username:user

Password:foscam

Link Demo Camera IP Foscam FI8904W

Link demo:http://50.197.211.181:8904/

Username:user

Password:foscam

Demo camera vantech

Link demo:http://lephuc.dyndns.org:81

Username:admin

Password:000111

Đầu ghi Nichietsu 16 kênh

Link demo:http://b55135.anyvision.org/

Username:admin

Password:admin

Đầu ghi Nichietsu 8 kênh

Link demo:http://ctymay.dyndns.org/

Username:admin

Password:admin

Đầu ghi Nichietsu 4 kenh

Link demo:http://kimphatngan.dyndns.org/

Username:admin

Password:admin

SẢN PHẨM MỚI
  • Khóa cửa điện tử SAMSUNG SHS-H505FMK/EN